Το Σάββατο 26 Απριλίου και την Κυριακή 27 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η διήμερη διαδικασία διαβούλευσης του προγράμματος της «Πρωτοβουλίας για τη Θεσσαλονίκη» για την περίοδο 2014-2019. Είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα προεργασία σε κάθε θεματική ενότητα, από ομάδες εργασίας που συγκρότησε η δημοτική κίνηση και οι προτάσεις που προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία τέθηκαν σε διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν οι υποψήφιοι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι της «Πρωτοβουλίας». Οι παρατηρήσεις και προτάσεις που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της διήμερης διαβούλευσης θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο. Το πρόγραμμα, που περιλαμβάνει έξι επί μέρους θεματικές ενότητες (Ανακύκλωση και Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων, Διοικητική Μεταρρύθμιση- Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγγύη, Βιώσιμη πόλη – Ποιότητα ζωής, Τουρισμός – Ανάπτυξη – Απασχόληση, Πολιτισμός- Κοινωνία των Πολιτών – Πολιτική για τους Νέους), πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες.