Frappelections

για να βγεί το άχτι για τις πάντα αλλοπρόσαλλες εκλογές και την πολιτική.META

ΓΑΠ, σόλο ακουστική τουρνέ

leave a comment »

Και κάπως έτσι ο Γιώργος, μετά τη χτεσινή του αποχώρηση από αυτόν τον προεκλογικό αγώνα, σκέφτεται να μαζέψει χρήματα για τις μεθεπόμενες εκλογές, που -κακά τα ψέματα- στην Ελλάδα θα γίνουν σύντομα.

(παλαιότερη φωτογραφία, πηγή)

œ –Ҹ‰ÒÔÚ ÙÔı –¡”œ  √È˛Ò„ÔÚ –··Ì‰Ò›Ôı ·flÊÂÈ ÍÈË‹Ò· Ï·Êfl Ï ÏÔıÛÈÍÔ˝Ú ·¸ ÙÁÌ ÀÂıÍ‹‰· Í·Ù‹ ÙÁÌ ‰È‹ÒÍÂÈ· „Â˝Ï·ÙÔÚ ÛÙÔ ηflÛÈÔ ÙÁÚ ÂflÛͯÁÚ ÙÔı ÛÙÁÌ ÂÒÈÔ˜fi, ÙÔ ”‹‚‚·ÙÔ 9 ”ÂÙÂÏ‚ÒflÔı 2006.

Advertisements

Written by Ελπινίκη Τζατζίκη-Ουγγαρέζα

September 2, 2015 at 10:30 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: